Het recyclen van glas

recyclen glas

Wist u dat glas de meest duurzame verpakking is? Glas kan voor 100% worden gerecycled en van de scherven worden nieuwe glazen flessen en potjes gemaakt. Daar vindt de omslag plaats van afval naar grondstof. Nieuw glas bestaat voor 50 tot 80% uit hergebruikte scherven. Gooi nooit uw glas bij het restafval, want dat komt niet meer in aanmerking voor recycling. Iedereen die zijn of haar glaswerk in de glasbak gooit helpt mee aan glasrecycling!

Scheiden van glas

Het recyclen van glas begint bij het scheiden van de kleuren. […]